Повече от 300 бизнеса по света вече приемат Даш

Dash вече се приема като плащане в над 300 компании по света, което става възможно благодарение на новата програма за отпускане на грантове. (грант – безвъзмездна парична помощ, субсидия, отпусната за подпомагане реализацията на определен творчески или друг проект...

Read More