деЦентрала: Идва DAO PlayMarket 2.0

Една новаторска децентрализирана платформа има за цел да освободи разработчиците на приложения за Android, както и потребителите, от ограниченията, които понастоящем са въведени от Google Play. Заявката е устойчив икономически модел, основан на блокчейн. Магазинът с приложения за Android...

Read More

деЦентрала: Съдържание без посредник

Данните бързо се превръщат в най-ценната стока наоколо. Компаниите употребяват анализите на данни за продажби, анализ на пазара и задържане на клиенти. Но…възниква по-дълбок философски въпрос. Кой притежава данните, до които компаниите осъществяват достъп и използват за монетизиране...

Read More

деЦентрала: Мистериум…идва

След като набра над 14 милиона долара в ICO през май 2017 г., Mysterium ще изгради напълно децентрализирана, Р2Р (peer-to-peer) виртуална частна мрежа (VPN). Като предостави на потребителите по-голяма поверителност и финансови стимули за работа с възли (nodes...

Read More

деЦентрала: Privatix желае да изгради децентрализирана P2P VPN на блокчейн

Ако не използвате Интернет връзката си, можете просто да я продадете Хората използват VPN услуги по различни причини. Възможно е да гледате определено ограничено съдържание в поточни услуги, което е достъпно само за хора на определено място. Възможно е...

Read More