Биковете, Мечките и какво означават те

  Биковете, Мечките и какво означават те „Мечешкият“ пазар се отнася до спад на цените, обикновено за няколко месеца, в една ценна книга или актив, група ценни книжа или пазар на ценни книжа като цяло. „Биковият“ пазар...

Read More