деЦентрала: Идва DAO PlayMarket 2.0

Една новаторска децентрализирана платформа има за цел да освободи разработчиците на приложения за Android, както и потребителите, от ограниченията, които понастоящем са въведени от Google Play. Заявката е устойчив икономически модел, основан на блокчейн. Магазинът с приложения за Android...

Read More