Как Blockchain технологията ще трансформира търговията на дребно

Една от най-обещаващите възможности на технологията Blockchain е осигуряването на по-голяма сигурност и ефективност от гледна точна на разходите за уеб транзакции. Начинът по който хората използват социалните мрежи, финансовите транзакции и правните въпроси онлайн е на ръба на...

Read More