Blockchain революцията на Индия

Според IBEF, секторът на индийския ИТ бизнес се очаква да нарастне с 9,5% до близо 300 милиарда долара през 2020г. По всяка вероятност Индия ще продължи да бъде важен “играч” в ИТ пространството. Индия приема интусиазирано Bitcoin и други...

Read More