Правителствата обмислят системи за идентификация на самоличността чрез Blockchain технологията

Различни правителства по света планират да използват Blockchain технологията в стремежа си да създават национална система за идентификация в своите юрисдикции. Необходимостта от създаване на подобна система се дължи на различните рискове в сегашните системи като кражба на самоличността....

Read More