Какво е EthConnect

Какво е Ethconnect (ECH)? EthConnect е самоуправляваща се финансова система с P2P транзакции. Платформата е с отворен код. Платформата предоставя електронна валута. Монетата е базирана на Ethereum. Как работи EthConnect? Ethconnect работи без централен сървър. Платформата се поддържа на...

Read More